Reclame van (register)podologen is misleidend.

Persbericht 

Hilversum- 24 april 2014 

NVvP: “ De reclame van (register)podologen is misleidend ” 

De Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) vindt het belangrijk dat zorgverleners op het gebied van de voetenzorg de zorgconsument transparante informatie geven, zodat de patiënt een goede keuze kan maken. De NVvP heeft vastgesteld dat de Stichting Loop in haar media-uitingen de zorgconsument onjuist informeert. De NVvP heeft om die reden een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie (RCC). De RCC heeft op 15 april jl. uitgesproken dat de Stichting Loop, belangenbehartiger van podologen, de zorgconsument misleidend en oneerlijk informeert in haar media-uitingen. Het betreft het onjuist informeren over titelbescherming, het misleidende gebruik van het woord podotherapie, de reikwijdte van deze beroepsorganisatie en het gebrek aan keuze-informatie voor de cliënt. Daarmee maakt de commissie een einde aan de verwarring met de BIG-erkende én (titel)beschermde podotherapeut. 

De RCC toetst de uitingen aan de Nederlandse Reclame Code. Over de claim van de Stichting Loop dat de titels podoloog en podoposturaal therapeut beschermd zijn, merkt de commissie op dat “het voor de gemiddelde consument onduidelijk is wat wordt bedoeld met ‘De titels zijn beschermd’. Hierdoor kan gemakkelijk de indruk ontstaan dat er sprake is van wettelijke, door de overheid, beschermde titels. Dat is echter niet het geval, slechts het beeldmerk is vastgelegd in een merkenregister wat niets met de zorg te maken heeft.” Een landelijk kwaliteitsregister voor de podologie biedt evenmin duidelijkheid.

Verwarrende claims 

De commissie vindt het verwarrend dat de Stichting Loop op de website spreekt over de behandeling podotherapie. “Weliswaar heeft het begrip ‘podotherapie’ geen vastomlijnde betekenis, maar als aanduiding voor een behandeling door een podoloog, podoposturaal therapeut of registerpodoloog ontstaat verwarring, en wordt geen onderscheid gemaakt met de behandeling door de podotherapeut die een HBO-opleiding heeft voltooid.” Dat de Stichting Loop het overkoepelend orgaan is voor paramedische beroepsgroepen die zich richten op de gezondheid van de voet en houding in relatie tot de voet, is volgens de RCC evenmin juist. “Net zo min is gebleken dat op enige wijze objectief is vastgesteld dat LOOP ‘het meest gerespecteerde orgaan voor paramedische voet- en houdingszorg’ is.”

In een tijd dat de vrije keuze van professionele zorgverleners vergezeld dient te gaan van transparantie over opleiding, kennis, registratie en bevoegdheden en prestaties, bestrijdt de RCC de rechtvaardigheid van de positionering van Loop en de registerpodologen, alsmede de claim dat de benodigde keuze-informatie aan de cliënt wordt verstrekt. “Nu de uiting de gemiddelde consument en wellicht ook verwijzer er bovendien toe kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is deze uiting misleidend en daardoor oneerlijk.” De Stichting Loop wordt aanbevolen niet meer op deze wijze reclame te maken.

Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten 

De Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten behartigt de belangen van podotherapeuten. Het beroep podotherapeut is het enige beroep in de voetengezondheidzorg, dat na een voltooide HBO-opleiding een titelbescherming geniet op basis van artikel 34 van de wet BIG. De podotherapeut is veelal werkzaam in gezondheidscentra en werkt nauw samen met andere paramedische disciplines, zoals de fysiotherapeut, de sportfysiotherapeut en manueel therapeut.

EINDE PERSBERICHT

Informatie voor de redactie:

De volledige uitspraak van de Reclame Code Commissie kunt u lezen op de website van de NVvP:

http://www.podotherapie.nl/over-nvvp/actueel/

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de NVvP, Dhr. Peter Boelens, via telefoonnummer 06 49137856. Het is tevens mogelijk een bericht te sturen naar secretariaat@podotherapie.nl

Publicatiedatum: 03-02-2021


Terug naar overzicht